تـا ریخچه خا نه ا یران

 

دراواسط دهه  90 میلادی هیئت مدیره وقت کانون ایرانیان ویکتوریا از تعدادی افراد دعوت بعمل آورد که طرحی را برای دستیابی به  محلی برای فعالیت های کانون پی ریزی نمایند. این افراد پس ازچندی طرحی را با نام بنیاد نیکوکاری به هیئت مدیره تسلیم نمودند. بعلت دیدگاه های متفاوت هیئت مدیره وگروه مذ کور، متاسفانه طرح ایجاد محلی برای کانون مسکوت  ماند

در سال 1998 مجددا طرح ایجاد محلی با نام خانه ایران فعال گردید وافراد خبره وعلاقمند دردوگروه شروع به مطالعه وبررسی پروژه خانه ایران نمودند.این بررسی جامع پس از اعلام هزینه تهیه محل در کمال ناباوری مجددا متوقف شد

 در اواسط دهه 2000 میلادی هیئت مدیره وقت آنزمان از چند نفر که سابقه کار در جلسات گذ شته طرح خانه ایران را داشتند دعوت بهمکاری نمود. این گروه بدوا ازپنجاه نفر افراد جامعه ایرانی دعوت بعمل آورد تا درنشستی لزوم ایجاد  خانه ایران به بحث وبررسی گذارده شود.

نهایتا این گروه پنجاه نفره یک تیم هشت نفره را مامور پی ریزی و پی گیری طرح ومطالعات اولیه نمودند. این تیم در وهله اول برای فرم و ساختارخانه ایران با وکلائی که دربرپائی سازمانهای غیرانتفاعی مجرب وباسابقه بودند تماس گرفته ودهها ساعت جلساتی را باوکلا برگذار نمود. همزمان، با مسئولین و بزرگان سایر ملیتها مثل چینی ها، هندی ها وآسوریها جلساتی ترتیب داده شد تا اطلاعات کاملی از تجربه آنان در ایجاد محل فعالیت ها یشان کسب گردد. این تیم هشت نفره پس ازاطلاع از نقطه نظرهای افراد مطلع وپس از صد ها ساعت کار و مطالعه فشرده پیش نویس اساسنامه خانه ایران را تهیه نمود

وکلای حقوقی جملگی براین باور بودند که خانه ایران در حالیکه یکی از گروههای زیر چتر کانون میباشد، بعلت بار مالی وپرداخت وجوهی توسط اعضایش میبایستی از تشکیلات حقوقی مجزا برخوردار باشد. بر این اساس یک پیش نویس اساسنامه با نظر وکلا تهیه شد ومتعاقبا از ایرانیان علاقمند دعوت بعمل آمد تا در جلسات توجیهی شرکت وانگیزه برپائی خانه ایران برای آنان برشمرده شد. خوشبختانه در همان جلسات توجیهی هموطنان تعهد پرداخت مبالغی را بعنوان مشارکت مالی اعلام داشتند. اولین مجمع عمومی خانه ایران تشکیل واساسنامه به تائید اعضاء  رسید ودر همان جلسه اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. از آنجا که وسواس بسیاری درکار بود که خانه ایران یک تشکیلات موازی با کانون نباشد لذا تمهیدات زیردراساسنامه پیش بینی ومجری گشت

در اساسنامه تصریح شده است که هدف خانه ایران منحصرا ارائه خدمات وتسهیلات مکانی برای فعالیتهای گسترده کانون است. بعبارت دیگر بازوئی است کارامد در فعالیتهای کا نون

کلیه اعضاء کانون بطور اتوماتیک عضو خانه ایران محسوب شده وتنها امتیاز اعضاء خانه ایران، دارا بودن حق رای برای انتخاب هیئت مدیره خانه ایران است

( براساس مشارکت مالی آنان)

حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره کانون میبایستی عضو هیئت مدیره خانه ایران باشند

درصورت انحلال تمام دارائیهای خانه ایران به کانون منتقل میشود

علاوه برگنجاندن مفاد فوق در اساسنامه خانه ایران، اصول ورویه عمل اجرائی زیر مانع هرگونه تداخل در مسئولیتها و دوباره کاری ها ست

تمام جلسات خانه ایران در محل کانون ومشترکا با اعضاء هیئت مدیره کانون برگزار میگردد

یش از نود درصد از اعضاء خانه ایران نیز از اعضائ فعال و قدیمی کانون هستند.

امید است توضیحات فوق نقطه ابهاماتی را که احیانا ممکن است در ذهن معدود هموطنان وجودداشته را برطرف و رابطه خانه ایران با کانون را بصورت شفاف به تصویر کشیده باشد. هدف خانه ایران ایجاد سرپناهی برای همه ایرانیان است تا بتوانیم با سپری نمودن پاره ای از اوغات فراغت در خانه ای که متعلق به همه ایرانیان است احساس ارامش و امنیت بیشتری کنیم. باشد که با عضویت در خانه خودتان این حرکت انسان ایرانی را حمایت کرده وهر چه زودتر خانه ای که در شان ایران وایرانی باشد را بنا سازیم

هیئت مدیره خانه ایران