کلاسهای هنری

کلاسهای هنری        

لیست کلاسها به شرح زیر است

برای نام نویسی یا در یا فت ا طلاعات بیشتر روی لینک دلخوا ه خود کلیک کنید

 

 

 

 

 

کلاسهای موسیقی شامل پیانو سنتور و ویولون می باشد

 

 

 

 

 

 

قالی بافی

  

 

 

 

خطاطی

کلا س نقا شی

 

 

 

رقصهای محلی